ข้อมูล

การเดินทาง

ประเภทบัตร

 • บัตรธรรมดา (เหรียญ IC)

  บัตรธรรมดา (เหรียญ IC)

  NT$20-65/เที่ยว(ตามระยะทาง)

 • บัตร 1 วัน

  บัตร 1 วัน

  NT$150

 • บัตร 24 ชั่วโมง

  บัตร 24 ชั่วโมง

  NT$180

 • บัตร 48 ชั่วโมง

  บัตร 48 ชั่วโมง

  NT$280

 • บัตร 72 ชั่วโมง

  บัตร 72 ชั่วโมง

  NT$380

บัตร 72 ชั่วโมง

ราคาใบละ NT$100 สามารถใช้งานได้หลังการเติมเงิน โดยจะหักเงินตามระยะทางในแต่ละเที่ยว โดยจะหักเงินตามระยะทางในแต่ละเที่ยวและสามารถใช้เป็นเงินอีเล็กทรอนิกส์ในการซื้อสินค้าตาม ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปที่เปิดรับบัตรรวมทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการเช่ารถจักรยาน YouBike ด้วย

Taipei Pass

Taipei Pass

เปิดการใช้งานโดยรูดบัตรชำระค่าโดยสารรถประจำทางหรือรถไฟฟ้า สามารถใช้โดยสารรถไฟฟ้าและรถประจำทาง (ที่มีติดเครื่องหมาย Taipei Pass ไว้หน้ารถ) ในไทเปได้ไม่จำกัดครั้ง จนหมดอายุการใช้งาน สามารถหาซื้อได้ตามสถานีรถไฟฟ้าทุกแห่ง
บัตร 1 วัน : NT$180 บัตร 2 วัน : NT$310
บัตร 3 วัน : NT$440 บัตร 5 วัน : NT$700
บัตร 1 วันรวมรถกระเช้าเมาคง : NT$350

รถกระเช้าเมาคง

รถกระเช้าเมาคง

โทรศัพท์บริการ 24 ชั่วโมง : (02)218-12345
เวปไซด์ : www.gondola.taipei

รถจักรยาน YouBike

รถจักรยาน YouBike

โทร: 1999 (โทรจากนอกไทเปกรุณากด 02-2720-8889) ต่อ 5855 หรือ (02) 8978-5511
เวปไซด์: www.youbike.com.tw เวลาเปิดปิดศูนย์บริการ: 8:00~20:00
ศูนย์บริการสถานีรถไฟฟ้าศาลาว่าการกรุงไทเป (Taipei City Hall /ด้านนอกสถานี บริเวณทางออกหมายเลข 3) : เลขที่ 2 ถ.ซงเหรินลู่ กรุงไทเป
ศูนย์บริการสถานีรถไฟฟ้าจงเสี้ยวซินเซิง (Zhongxiao Xinsheng /ด้านนอกสถานี บริเวณทางออกหมายเลข 5) : ชั้น B1, ซอย 56 ถ.ซินเซิงใต้ ตอนที่ 1 กรุงไทเป
ศูนย์บริการสถานีรถไฟฟ้าถนนเจี้ยนหนานลู่ (Jiannan Rd., /ด้านนอกสถานี บริเวณทางออกหมายเลข 2) ชั้น 2 เลขที่ 798 ถ.เป่ยอัน กรุงไทเป

Taiwan Tourist Shuttle สายเป่ยโถว-จู๋จื่อหู

Taiwan Tourist Shuttle สายเป่ยโถว-จู๋จื่อหู

ต้นทาง-ปลายทาง : สถานีรถไฟฟ้าเป่ยโถว (Beitou) – จู๋จื่อหู (Zhuzihu) บนภูเขาหยางหมิงซาน
เวปไซด์: www.taiwantrip.com.tw

เรือโดยสาร

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงไทเป: www.dot.gov.taipei
โปรแกรมท่องเที่ยวระยะสั้นตามเส้นทางเรือโดยสาร: www.riverfun.net (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัทเดินเรือ)

“Taipei WiFi Alliance” และบริการอินเตอร์เน็ตฟรี

เพียงดาวน์โหลด APP ของ“Taipei WiFi Alliance” ก็จะสามารถใช้แอคเคาท์เดียวในการเชื่อมโยงกับจุดบริการอินเตอร์เน็ตฟรีกว่า 9,000 แห่งทั่วไทเป ซึ่งครอบคลุมทั้ง ศาลาว่าการกรุงไทเป, สำนักงานเขตทั้ง 12 แห่งในไทเป, หอสมุดประชาชนกรุงไทเปและสาชาทุกแห่ง, โรงพยาบาลในสังกัดกรุงไทเป, ในสถานีรถไฟฟ้าทุกแห่งทั่วไทเปและใน Undergroud shopping mall ที่เชื่อมโยงสถานี, ถนนสายสำคัญในกรุงไทเป, ย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญและย่านที่มีความหนาแน่นของผู้คนสูง รวมไปจนถึงห้าง ATT 4 FUN, ร้านกาแฟ Cama, ห้าง SOGO, ตึก Taipei 101, ร้าน Family Mart, SPOT-Huashan, ห้าง Miramar, ห้าง Mitsukoshi และโรงภาพยนตร์ Shin Kong Cinemas เป็นต้น

หมายเลขโทรฟรี (จากโทรศัพท์บ้าน): 0809-091-919

หมายเลขโทรศัพท์ (จากโทรศัพท์เคลื่อนที่): (02)7745-5429

※ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทั่วกรุงไทเปทุกแห่ง มีบริการให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติในการขอเปิด แอคเคาท์และรหัสผ่าน เพื่อใช้บริการ Taipei Free (สามารถใช้บริการ Free WiFi ตามจุดบริการ ในเครือข่ายของ Taipei WiFi Alliance) หากมีความเปลี่ยนแปลงในส่วนของเวลาให้บริการและที่อยู่ของศูนย์ฯ สามารถสืบค้นข้อมูลล่าสุดได้จากเวปไซด์ Travel (www.travel.taipei/en)

ของ Taipei WiFi Alliance

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในกรุงไทเป

 • ศูนย์นักท่องเที่ยว เหมยถิง

  ที่อยู่: เลขที่ 6 ถ.จงซานลู่ กรุงไทเป (ข้างบ่ออาบน้ำแร่กลางแจ้ง)

  โทร: (02)2897-2647

 • ศูนย์บริการการท่องเที่ยว สถานีรถไฟฟ้าเป่ยโถว

  ที่อยู่: เลขที่ 1 ถ.กวงหมิงลู่ กรุงไทเป (ตั้งอยู่ด้านซ้ายของทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าเป่ยโถว)

  โทร: (02)2894-6923

 • ศูนย์บริการการท่องเที่ยว สถานีรถไฟฟ้าซีเหมิน

  ที่อยู่: ชั้น B1 เลขที่ 32-1 ถ.เป่าชิ่งลู่ กรุงไทเป (ใกล้ทางออกหมายเลข 5 ของสถานีรถไฟฟ้าซีเหมิน)

  โทร: (02)2375-3096

 • ศูนย์นักท่องเที่ยว ต้าเต้าเฉิง

  Add: เลขที่ 44 ถ.ตี๋ฮั่วเจีย ตอนที่ 1 กรุงไทเป (ไปตามทางออกหมายเลข 3 ของสถานีรถไฟฟ้าเป่ยเหมิน เดินไปตามถ.ถ่าเฉิงเจียประมาณ 9 นาที)

  Tel: (02)2559-6802

 • ศูนย์บริการการท่องเที่ยว สถานีรถไฟฟ้าเจี้ยนถัน

  ที่อยู่: เลขที่ 65 ถ.จงซานเป่ยลู่ ตอนที่ 5 กรุงไทเป (ตั้งอยู่ด้านขวาของทางเข้าหมายเลข 1 ของสถานีรถไฟฟ้าเจี้ยนถัน)

  โทร: (02)2883-0313

 • ศูนย์บริการการท่องเที่ยว สถานีรถไฟไทเป

  ที่อยู่: เลขที่ 3 ถ.เป่ยผิงซีลู่ กรุงไทเป (ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในบริเวณชั้น 1 ของอาคารสถานีรถไฟไทเป)

  โทร: (02) 2312-3256

 • ศูนย์นักท่องเที่ยว เหม่ยลี่หัว

  ที่อยู่: เลขที่ 20 ถ.จิ้งเยี่ยซานลู่ กรุงไทเป (ด้านหลังลานบ่อน้ำพุชั้น 1)

  โทร: (02)8501-2762

 • ศูนย์บริการการท่องเที่ยว สนามบินซงซาน

  ที่อยู่: เลขที่ 340-10 ถ.ตุนฮั่วเป่ยลู่ กรุงไทเป (ภายในอาคารผู้โดยสารหมายเลข 2)

  โทร: (02)2546-4741

 • ศูนย์บริการการท่องเที่ยว สถานีรถไฟฟ้าไทเป 101 / เวิร์ลเทรดเซนเตอร์

  ที่อยู่: ชั้น B1 เลขที่ 20 ถ.ซินอี้ลู่ ตอนที่ 5 กรุงไทเป (บริเวณทางออกหมายเลข 5 สถานีรถไฟฟ้าไทเป 101/เวิร์ลเทรดเซนตอร์)

  โทร: (02)2758-6593

 • ศูนย์นักท่องเที่ยว สถานีรถกระเช้าเมาคง

  ที่อยู่: ศูนย์นักท่องเที่ยว สถานีรถกระเช้าเมาคง

  โทร: (02)2937-8563

ข้อมูลตลาดนัดกลางคืนในกรุงไทเป

 • ตลาดนัดกลางคืนเหยียนซาน

  การเดินทาง : จากทางออกหมายเลข 1 ของสถานีรถไฟฟ้าต้าเฉียวโถว (Daqiaotou) ให้เดินไปทางถนนเหยียนผิงเป่ยลู่ ตอนที่ 3 ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

 • ตลาดนัดกลางคืนถนนซีชังเจีย

  การเดินทาง : จากทางออกหมายเลข 3 ของสถานีรถไฟฟ้าวัดหลางซานซื่อ (Longshan Temple) ให้เดินไปตามถนนซีชังเจีย ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

 • ตลาดนัดกลางคืนถนนหัวซีเจีย

  การเดินทาง : จากทางออกหมายเลข 1 ของสถานีรถไฟฟ้าวัดหลงซานซื่อ (Longshan Temple) ให้เดินไปทางถนนหัวซีเจีย ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

 • ตลาดนัดกลางคืนถนนอู๋โจวเจีย

  การเดินทาง : จากทางออกหมายเลข 1 ของสถานีรถไฟฟ้าวัดหลงซานซื่อ (Longshan Temple) ให้เดินไปทางถนนอู๋โจวเจีย ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

 • ตลาดนัดกลางคืนถนนกว่างโจวเจีย

  การเดินทาง : จากทางออกหมายเลข 1 ของสถานีรถไฟฟ้าวัดหลงซานซื่อ (Longshan Temple) ให้เดินไปทางถนนกวั่งโจวเจีย ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

 • ตลาดนัดกลางคืนหนานจีฉ่าง

  การเดินทาง : จากทางออกหมายเลข 2 ของสถานีรถไฟฟ้าซีเหมิน (Ximen) ให้เดินไปทางถนนจงหัวลู่ ตอนที่ 2 ใช้เวลาประมาณ 25 นาที

 • ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน

  การเดินทาง : จากทางออกหมายเลข 1 ของสถานีรถไฟฟ้าเจี้ยนถัน (Jiantan) ให้เดินไปเรื่อยๆ จากนั้นให้ข้ามถนนเหวินหลินลู่ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

 • ตลาดนัดกลางคืนถนนต้าหลงเจีย

  การเดินทาง : จากทางออกหมายเลข 2 ของสถานีรถไฟฟ้าหยวนซาน (Yuanshan) ให้เดินไปทางถนนต้าหลงเจีย ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

 • ตลาดนัดกลางคืนถนนซวงเฉิงเจีย

  การเดินทาง : จากทางออกหมายเลข 1 ของสถานีรถไฟฟ้าจงซานกั๋วเสี่ยว (Zhongshan Elementary School) ให้เดินไปทางถนนซวงเฉิงเจีย ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

 • ตลาดนัดกลางคืนหนิงเซี่ย

  การเดินทาง : จากทางออกหมายเลข 5 ของสถานีรถไฟฟ้าจงซาน (Zhongshan) ให้เดินไปทางถนน หนิงเซี่ยลู่ ใช้เวลาประมาณ 8 นาที

 • ตลาดนัดกลางคืนถนนเหลียวหนิงเจีย

  การเดินทาง : จากทางออกหมายเลข 2 ของสถานีรถไฟฟ้าหนานจิงฟู่ซิง (Nanjing Fuxing) ให้เดินไปตามถนนเหลียวหนิงเจีย ทางทิศที่จะไปโรงเรียนมัธยมจงซิง ใช้เวลาประมาณ 4 นาที

 • ตลาดนัดกลางคืนถนนหลินเจียงเจีย

  การเดินทาง : จากทางออกหมายเลข 4 ของสถานีรถไฟฟ้าซิ่นอี้อันเหอ (Xinyi Anhe) ให้เดินไปทางถนนทงฮั่วเจีย ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

 • ตลาดนัดกลางคืนจิ๋งเหม่ย

  การเดินทาง : จากทางออกหมายเลข 1 ของสถานีรถไฟฟ้าจิ๋งเหม่ย (Jingmei) ให้เดินไปทางถนนจิ๋งเหม่ยเจีย ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

 • ตลาดนัดกลางคืนถนนเหลาเหอเจีย

  การเดินทาง : จากทางออกหมายเลข 1 หรือ 2ของสถานีรถไฟฟ้าซงซาน (Songshan) ให้เดินไปทางถนนเหลาเหอเจีย ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

ตลาดกลางคืนไทเป

สกุลเงิน (เหรียญไต้หวัน)

สกุลเงินที่ใช้ในไต้หวันคือ เหรียญไต้หวัน หรือตัวย่อว่า TWD โดยใช้สัญญลักษณ์แทนว่า NT$ หรือ NTD และมีหน่วยนับเป็นหยวน

เงินเหรียญ: NT$1, NT$5, NT$10, NT$20, NT$50

ธนบัตร: NT$100, NT$200, NT$500, NT$1,000, NT$2,000

สกุลเงิน (เหรียญไต้หวัน)

บริการข้อมูลท่องเที่ยว

สายด่วนกรุงไทเป : 1999 (จากจังหวัดอื่นกรุณาโทร 02-2720-8889)
เวปไซด์ Travel Taipei : www.travel.taipei เป็นเวปไซด์ 5 ภาษาคือ จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และสเปน สามารถใช้ค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั่วกรุงไทเป โดยสามารถเลือกรับฟังเสียงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วไทเป รวมทั้งมียังฟังก์ชั่นสำหรับค้นหาข้อมูลโรงแรมที่พักด้วย
เวปไซด์ Travel Taipei : taiwanstay.net.tw (สำหรับค้นหารายชื่อโรงแรมที่พักซึ่งจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวไต้หวัน : 0800-011-765 หรือ www.taiwan.net.tw
สายด่วนโทรฟรี ร้องเรียนปัญหาด้านการท่องเที่ยว : 0800-211-734
สายด่วนบริการให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติในไต้หวัน : 0800-024-111

Top