รู้จักไทเป

taipei

ภูมิศาสตร์

กรุงไทเปตั้งอยู่ทางภาคเหนือของไต้หวัน มีพื้นที่ 271.8 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยวในเชิงลึก ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานและพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมและมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย

ภูมิอากาศ

ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นรุ้งที่ 25 องศา มีภูมิอากาศแบบเกาะ (Island Climate) โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศแบบร้อนชื้นและภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ ทำให้ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงจะมีอากาศแบบร้อนชื้น ฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นสบายและอบอุ่น มีความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศในทั้ง 4 ฤดูตลอดปี โดยช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมจะเป็นช่วงของฤดูใบไม้ผลิ เดือนมิถุนายน-สิงหาคมเป็นฤดูร้อน เดือนกันยายน-พฤศจิกายนคือฤดูใบไม้ร่วง และเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของปีถัดไปจะเป็นฤดูหนาว

ประวัติศาสตร์

ในช่วงศตวรรษที่ 15 ชาวโปรตุเกสได้ค้นพบเกาะไต้หวัน และได้ตั้งชื่อว่า “ฟอร์โมซา” ซึ่งหมายถึงเกาะแสนสวย ในยุคแรกๆ พื้นที่แถบนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าเคตากาลัน (Ketagalan) จนกระทั่งในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 จึงเริ่มมีชาวฮั่นที่มาจากพื้นที่ทางตอนใต้ของมณฑลฮกเกี้ยนและชาวฮากกาในมณฑลกวางตุ้ง ย้ายมาตั้งรกราก และในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งอยู่ในสมัยราชวงศ์ชิง ก็มีการสร้างเมืองไทเปขึ้น และกลายเป็นเมืองเอกของไต้หวัน โดยมีหลิวหมิงฉวน เป็นผู้ว่าการประจำไต้หวันคนแรก จากนั้นเมืองไทเปก็ผ่านยุคที่ไต้หวันเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น จนรัฐบาลสาธารณรัฐจีนย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่นี่ ทำให้จวบจนทุกวันนี้ไทเปมีอายุมากกว่า 130 ปีแล้ว โดยมีประชากรมากกว่า 2.7 ล้านคนด้วย

การเดินทาง

โครงข่ายการคมนาคมในไทเปมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก มีระบบรถไฟฟ้าที่มีการเดินรถถึง 5 เส้นทางหลักและ 2 เส้นทางรอง รวมทั้งสิ้น 117 สถานี ในขณะที่รถประจำทางก็มีบริการมากกว่า 300 สาย นอกจากนี้ยังมีสถานีรถไฟที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปีถึง 4 แห่งซึ่งคุณสามารถโดยสารรถไฟไปยังจุดหมายปลายทางได้ทั่วเกาะไต้หวันได้จากที่นี่ หรือหากต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง ก็สามารถเลือกใช้บริการของรถไฟความเร็วสูง (Taiwan High Speed Rail, THSR) ได้เช่นกัน โดยท่าอากาศยานนานาชาติซงซานที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง ก็มีเส้นทางบินทั้งในและต่างประเทศมากมาย ถือเป็นช่องทางที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสามารถเข้าสู่กรุงไทเปได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วย

Top